تقویم روزانه
 
 
 
  4  
دوشنبه چهارم بهمن 1395 ساعت 8:34 ب ظ
آقای جعفری : کارشناس اداره تغذیه
خانم  سوهانیان: کارشناس امور دانشجویی شامل (اداره رفاه، اداره شاهد و ایثارگر، کمیته انضباطی، کمیسیون موارد خاص، نظام وظیفه، کار دانشجویی و شورای صنفی)
آقای پایمزد: مسئول نقلیه
خانم تیموری : مسئول خوابگاه خواهران

آقای فرهادی: مسئول خوابگاه برادران
گالری امور دانشجویی