تقویم روزانه
 
 
 
  4  
دوشنبه چهارم بهمن 1395 ساعت 8:33 ب ظ

 

دانشگاه ها
دانشگاه اصفهان
 
دانشگاه ارومیه
دانشگاه امام حسین علیه السلام
 
دانشگاه الزهرا علیها سلام
دانشگاه ایلام
 
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشگاه بیرجند
 
دانشگاه بو علی سینا همدان
دانشگاه پیام نور
 
دانشگاه بین المللی امام خمینی
 
دانشگاه پیام نور نیشابور دانشگاه پیام نور سبزوار
 
دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تبریز
 
دانشگاه تربیت معلم سبزوار
 
دانشگاه تربیت معلم تبریز
 
دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، موسسه سرطان
 
دانشگاه تهران
 
دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی
 
دانشگاه جامع علمی کاربردی
 
دانشگاه رازی کرمانشاه
 
دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان
 
دانشگاه سمنان
 
دانشگاه زنجان
 
دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
دانشگاه سهند تبریز
 
دانشگاه شهرکرد
 
دانشگاه شاهرود
 
دانشگاه شهید چمران اهواز
 
دانشگاه شهید بهشتی
 
دانشگاه صنعت نفت آبادان
 
دانشگاه شیراز
 
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 
دانشگاه صنعتی اصفهان
 
دانشگاه صنعتی سهند
 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
 
دانشگاه علامه طباطبایی
 
دانشگاه صنعتی شریف
 
دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک
 
دانشگاه علم و صنعت ایران
 
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 
دانشگاه علم و صنعت بهشهر
 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
دانشگاه علوم پزشکی اراک
 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 
دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 
دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 
دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
دانشگاه کاشان
 
دانشگاه فردوسی مشهد
 
دانشگاه مازندران
 
دانشگاه مراغه
 
دانشگاه گیلان
 
دانشگاه هنر
 
دانشگاه مفید
 
دانشگاه یزد
 
دانشگاه یاسوج
 
دانشکده تربیت دبیر فنی شریعتی تهران
دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
 
دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه
دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشور
 
دانشکده علوم پزشکی فسا
دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور 
 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی مکانیک صنعتی شریف
 
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
دفتر تکنولوژی تعاون 
 
شبکه رشد
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 
مرکز تحقیقات بین المللی مهندسی ژنتیک و بیو تکنولوژی
مرکز تحقیقات تروما و پژوهشهای جراحی سینا
 
مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات
موسسه آموزش عالی علوم پایه زنجان  
 
مؤسسه آموزش عالی شمال
مرکز تحقیقات مواد و انرژی
 
مرکز قلب شهید رجایی
مرکز تربیت معلم رسالت زاهدان  
 
انستیتو بیوفیزیک و بیو شیمی
پژوهشکده آمار  
 
پژوهشکده کودکان استثنایی
پژوهشگاه صنعت نفت
 
مرکز آموزش مدیریت دولتی
مرکز تحقیقات تروما و پژوهشهای جراحی سینا
 
مرکز تحقیقات نجوم و فضا
موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیر کبیر
 
موسسه آموزش عالی نبی اکرم صلوات الله علیه و اله
موسسه بین المللی تحقیقات سل و بیماری های ریوی
 
موسسه پاستور
موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی
 
موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 
 
موسسه تحقیقات هوا فضا
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
 
دانشگاه پیام نور - مرکز تهران
 
گالری امور دانشجویی